IT-projektien Menetelmät ja työkalut

”Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa.”
– Seneca

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti IT-projektien tyypillisiä haasteita sekä arvioidaan eri johtamismenetelmien ja työkalujen soveltuvuutta erilaisiin IT-projekteihin. Menetelmistä käydään läpi yleisellä tasolla käytännön IT-projektityön kannalta mm. perinteinen vesiputousmalli, interaktiivinen kehitys, ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym.) ja jatkuva integraatio / toimitus (DevOps).

Menetelmien jalkauttamisen edellyttämiä työkaluja konkretisoidaan mm. projektitehtävien hallintaohjelmistojen, projektinhallintaohjelmistojen, dokumentinhallintaohjelmistojen, pikaviestinten sekä käytännöllisten Excel-pohjien kannalta (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä). Koulutuksessa vertaillaan kattavasti esimerkkien kautta eri menetelmien ja työkalujen hyödyntämistä IT-projektin osa-alueilla, kuten projektin laajuuden, kustannusten, aikataulun, laadun ja riskien parempaan hallintaan.

HUOM: Koulutus ei keskity mihinkään tiettyyn IT-projektin johtamismenetelmään tai -työkaluun, eikä yleisiin esimiestaitoihin. Koulutuksen fokuksessa on laajentaa osallistujien ymmärrystä erilaisista menetelmistä ja työkaluista sekä osallistujan tukea oman osaamisen kehitysalueiden tunnistamista.

Kaikki koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa yksi-kolme päiväisinä, esitys ja materiaalit suomeksi tai englanniksi, pidettävissä joko luokkahuoneessa tai etäkoulutuksina.

"IT-projektien menetelmät ja työkalut" -koulutuksen hyödyt osallistujille:

Aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleitä

Aiempien osallistujien palautteita

Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0

5/5
"Voisin suositella koulutusta jollekin kollegalle" 100%

"Varmista IT-hankintojen onnistuminen" -koulutuksen sisältö:

 • IT-projektipäällikön vaikea tehtävä
 • Useita menetelmiä samojen IT-projektihaasteiden ratkaisemiseen:
 • Vesiputousmalli, Iteratiivinen kehitys, Ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym), Jatkuva integraatio/toimitus (DevOps)
 • Käytännön työkalujen rooli menetelmien jalkauttamisessa:
 • Tehtävähallinta, Projektinhallintaohjelmistot, Projektidokumentaation hallinta, Pikaviestimet, Excel (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä)
 • Harjoitus: Oman menetelmä- ja työkaluosaamisen laajuuden ja syvyyden arviointi 
 • Menetelmien ja työkalujen hyötyjen rajallisuus
 • Menetelmien vahvuuksien ja haasteiden vertailua
 • Menetelmien ja työkalujen valinta tiettyyn IT-projektiin
 • Hybridimalli: useamman menetelmän soveltaminen samassa projektissa
 • Menetelmien soveltamisen onnistuminen vs projektin onnistuminen
 • Harjoitus: Eri menetelmien soveltuvuuden arviointi omiin projekteihin
 • Projektin laajuus
 • Kustannukset
 • Aikataulu
 • Laatu
 • Riskit
 • Harjoitus: Itselle uuden menetelmän hyödyntäminen valitulla oman projektin osa-alueella
 • Toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit
 • Valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit
 • Tietojärjestelmäintegraatioprojektit
 • Monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit
 • Ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit
 • Sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit
 • Harjoitus: Oman IT-projektin tai organisaation menetelmätarpeiden tunnistaminen

Asiakaspalautteita