Koulutuspalvelut

Cheetah-koulutukset kiihdyttävät organisaatioiden digitaalisaatiovauhtia täydentämällä IT-projektien, tietojärjestelmien kehityksen ja ylläpidon parissa työskentelevien kokeneiden ammattilaisten osaamista. Monet tietojärjestelmätyössä tarvittavat taidot ovat lopulta yksinkertaisia, mutta yksinkertaisuus ei tarkoita, että taitojen hallitseminen olisi helppoa. Cheetah-koulutuksissa ei opeteta yliyksinkertaistavia kikkoja, jäykkiä sääntöjä tai monimutkaisia metodologioita, vaan käytännön osaamista jäsentää monitahoisesti ja soveltaa tilannekohtaisesti.

Kaikki Cheetah-koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa eri pituisina, suomeksi tai englanniksi sekä myös etäkoulutuksina.

IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssi

 • IT-vaatimusmäärittelyn organisointi ja työskentelytavat
 • IT-vaatimusmäärittelyn muoto ja erityyppiset vaatimukset
 • IT-ratkaisun eri osien vaatimusten kuvaustavat ja tuotokset
 • IT-vaatimusmäärittelyn menestystekijät erilaisissa projekteissa

Varmista IT-hankintojen onnistuminen

 • IT-hankintojen tavoitteet, periaatteet ja haasteet
 • IT-hankinnan sisäisen valmistelun merkitys
 • IT-toimittajien arviointi, vertailu ja valitseminen
 • Sopimukset ja luottamus toimittajayhteistyön perustana

Osaava IT-projektipäällikkö

 • IT-projektipäällikön osaamisen lähtökohdat
 • IT-projektipäälliköltä vaadittava osaaminen käytännössä
 • IT-projektipäällikön erilaiset työskentelytyylit
 • IT-projektipäällikön osaamisen laajentaminen ja syventäminen

Käytännöllinen IT-riskienhallinta

 • IT-riskienhallinnan tavoitteet ja haasteet
 • IT-riskienhallinnan lähtökohdat ja erityyppiset IT-riskit
 • IT-riskienhallinnan prosessit ja työskentelytavat
 • IT-riskienhallinnan nostaminen seuraavalle tasolle

IT-projektien menetelmät ja työkalut

 • IT-projektijohtamisen haasteet, menetelmät ja työkalut
 • IT-projektipäälliköltä vaadittava osaaminen käytännössä
 • Johtamismenetelmien ja työkalujen tuottava hyödyntäminen
 • Erilaisten IT-projektien johtamismenetelmät ja työkalut

Saadaksesi lisätietoja Cheetah-koulutuspalveluista:


Varaa Teemun kalenterista ajankohta (video)puhelulle sopiaksesi organisaatiokohtaisesta koulutuksesta tai ilmoittaudu seuraavaan avoimeen koulutukseen etusivun koulutuskalenterin linkeistä.