IT-projektien menetelmät ja työkalut

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti IT-projektien tyypillisiä haasteita sekä arvioidaan eri johtamismenetelmien ja työkalujen soveltuvuutta erilaisiin IT-projekteihin. Menetelmistä käydään läpi yleisellä tasolla käytännön IT-projektityön kannalta mm. perinteinen vesiputousmalli, interaktiivinen kehitys, ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym.) ja jatkuva integraatio / toimitus (DevOps).

Menetelmien jalkauttamisen edellyttämiä työkaluja konkretisoidaan mm. projektitehtävien hallintaohjelmistojen, projektinhallintaohjelmistojen, dokumentinhallintaohjelmistojen, pikaviestinten sekä käytännöllisten Excel-pohjien kannalta (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä). Koulutuksessa vertaillaan kattavasti esimerkkien kautta eri menetelmien ja työkalujen hyödyntämistä IT-projektin osa-alueilla, kuten projektin laajuuden, kustannusten, aikataulun, laadun ja riskien parempaan hallintaan.

HUOM: Koulutus ei keskity mihinkään tiettyyn IT-projektin johtamismenetelmään tai -työkaluun, eikä yleisiin esimiestaitoihin. Koulutuksen fokuksessa on laajentaa osallistujien ymmärrystä erilaisista menetelmistä ja työkaluista sekä osallistujan tukea oman osaamisen kehitysalueiden tunnistamista.

Kaikki koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa yksi-kolme päiväisinä, esitys ja materiaalit suomeksi tai englanniksi, pidettävissä joko luokkahuoneessa tai etäkoulutuksina.

"IT-projektien menetelmät ja työkalut"-koulutuksen hyödyt osallistujille:

 1. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti IT-projektijohtamisen ja -hallinnan käytännön haasteet
 2. Saat kattavan kuvan IT-projektien erilaisista johtamismenetelmistä ja -työkaluista
 3. Tunnistat IT-projektien keskeisimmät piirteet johtamistapojen valinnan kannalta
 4. Opit arvioimaan erilaisten johtamismenetelmien ja -työkalujen soveltuvuutta tiettyyn IT-projektiin
 5. Muodostat käsityksen oman projektijohtamisosaamisesi hyödyllisimmistä kehitysalueista

Aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleitä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Markkinointisuunnittelija
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Aiempien osallistujien palautetta:

Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0

Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä

"IT-projektien menetelmät ja työkalut"-koulutuksen sisältö:

Osa 1: IT-projektijohtamisen haasteet, menetelmät ja työkalut

 • IT-projektipäällikön vaikea tehtävä
 • Useita menetelmiä samojen IT-projektihaasteiden ratkaisemiseen:
 • Vesiputousmalli, Iteratiivinen kehitys, Ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym), Jatkuva integraatio/toimitus (DevOps)
 • Käytännön työkalujen rooli menetelmien jalkauttamisessa:
 • Tehtävähallinta, Projektinhallintaohjelmistot, Projektidokumentaation hallinta, Pikaviestimet, Excel (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä)
 • Harjoitus: Oman menetelmä- ja työkaluosaamisen laajuuden ja syvyyden arviointi

Osa 2: IT-projektien johtamismenetelmien ja -työkalujen mahdollisuudet

 • Menetelmien ja työkalujen hyötyjen rajallisuus
 • Menetelmien vahvuuksien ja haasteiden vertailua
 • Menetelmien ja työkalujen valinta tiettyyn IT-projektiin
 • Hybridimalli: useamman menetelmän soveltaminen samassa projektissa
 • Menetelmien soveltamisen onnistuminen vs projektin onnistuminen
 • Harjoitus: Eri menetelmien soveltuvuuden arviointi omiin projekteihin

Osa 3: Johtamismenetelmien ja -työkalujen hyödyntäminen IT-projektin eri osa-alueilla

 • Projektin laajuus
 • Kustannukset
 • Aikataulu
 • Laatu
 • Riskit
 • Harjoitus: Itselle uuden menetelmän hyödyntäminen valitulla oman projektin osa-alueella

Osa 4: Erilaisten IT-projektien vaatimukset johtamismenetelmiltä ja työkaluilta

 • Toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit
 • Valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit
 • Tietojärjestelmäintegraatioprojektit
 • Monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit
 • Ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit
 • Sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit
 • Harjoitus: Oman IT-projektin tai organisaation menetelmätarpeiden tunnistaminen

"Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."

"Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."

"Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni kultainen keskitie."

"Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."

"Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."