IT-projektien menetelmät ja työkalut

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti IT-projektien tyypillisiä haasteita sekä arvioidaan eri johtamismenetelmien ja työkalujen soveltuvuutta erilaisiin IT-projekteihin. Menetelmistä käydään yleisellä tasolla käytännön IT-projektityön kannalta läpi mm. perinteinen vesiputousmalli, iteratiivinen kehitys, ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym) ja jatkuva integraatio/toimitus (DevOps). Menetelmien jalkauttamisen edellyttämiä työkaluja konkretisoidaan mm. projektitehtävien hallintaohjelmistojen, projektinhallintaohjelmistojen, dokumentinhallintaohjelmistojen, pikaviestinten sekä käytännöllisten Excel-pohjien kannalta (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä). Koulutuksessa vertaillaan kattavasti esimerkkien kautta eri menetelmien ja työkalujen hyödyntämistä IT-projektin osa-alueilla, kuten projektin laajuuden, kustannusten, aikataulun, laadun ja riskien parempaan hallintaan.

HUOM: Koulutus ei keskity mihinkään tiettyyn IT-projektin johtamismenetelmään tai -työkaluun, eikä yleisiin esimiestaitoihin. Koulutuksen fokuksessa on laajentaa osallistujien ymmärrystä erilaisista menetelmistä ja työkaluista sekä osallistujan tukea oman osaamisen kehitysalueiden tunnistamista.

"IT-projektien menetelmät ja työkalut"-koulutuksen hyödyt osallistujille:

 1. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti IT-projektijohtamisen ja -hallinnan käytännön haasteet
 2. Saat kattavan kuvan IT-projektien erilaisista johtamismenetelmistä ja -työkaluista
 3. Tunnistat IT-projektien keskeisimmät piirteet johtamistapojen valinnan kannalta
 4. Opit arvioimaan erilaisten johtamismenetelmien ja -työkalujen soveltuvuutta tiettyyn IT-projektiin
 5. Muodostat käsityksen oman projektijohtamisosaamisesi hyödyllisimmistä kehitysalueista

Kaikki Cheetah-koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa eri pituisina, suomeksi tai englanniksi sekä myös etäkoulutuksina.

Esimerkki "IT-projektien menetelmät ja työkalut"-koulutuksen sisällöstä:

Osa 1: IT-projektijohtamisen haasteet, menetelmät ja työkalut

 • IT-projektipäällikön vaikea tehtävä
 • Useita menetelmiä samojen IT-projektihaasteiden ratkaisemiseen:
 • Vesiputousmalli, Iteratiivinen kehitys, Ketterä agile-kehitys (Scrum, Kanban, Scrumban ym), Jatkuva integraatio/toimitus (DevOps)
 • Käytännön työkalujen rooli menetelmien jalkauttamisessa:
 • Tehtävähallinta, Projektinhallintaohjelmistot, Projektidokumentaation hallinta, Pikaviestimet, Excel (koulutettavat saavat pohjat omaan käyttöönsä)
 • Harjoitus: Oman menetelmä- ja työkaluosaamisen laajuuden ja syvyyden arviointi

Osa 2: IT-projektien johtamismenetelmien ja -työkalujen mahdollisuudet

 • Menetelmien ja työkalujen hyötyjen rajallisuus
 • Menetelmien vahvuuksien ja haasteiden vertailua
 • Menetelmien ja työkalujen valinta tiettyyn IT-projektiin
 • Hybridimalli: useamman menetelmän soveltaminen samassa projektissa
 • Menetelmien soveltamisen onnistuminen vs projektin onnistuminen
 • Harjoitus: Eri menetelmien soveltuvuuden arviointi omiin projekteihin

Osa 3: Johtamismenetelmien ja -työkalujen hyödyntäminen IT-projektin eri osa-alueilla

 • Projektin laajuus
 • Kustannukset
 • Aikataulu
 • Laatu
 • Riskit
 • Harjoitus: Itselle uuden menetelmän hyödyntäminen valitulla oman projektin osa-alueella

Osa 4: Erilaisten IT-projektien vaatimukset johtamismenetelmiltä ja työkaluilta

 • Toimintatapoja/organisaatiota kehittävät muutosprojektit
 • Valmisohjelmiston käyttöönottoprojektit
 • Tietojärjestelmäintegraatioprojektit
 • Monitoimittajaympäristössä toteutettavat projektit
 • Ulkoisilta riippuvuuksilta monimutkaiset projektit
 • Sidosryhmiltään erityisen vaativat projektit
 • Harjoitus: Oman IT-projektin tai organisaation menetelmätarpeiden tunnistaminen

Aiempien osallistujien palautetta Cheetah-koulutuksista:

 • Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0 (erittäin hyvä 5; hyvä 4)
 • Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä
 • "Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."
 • "Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."
 • "Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni hyvä kultainen keskitie."
 • "Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."
 • "Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."

Tutustu myös muihin koulutuspalveluihin

Esimerkkejä aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleistä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Koulutuspalveluiden hinnasto

Hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan:

 • Yhden päivän koulutukset: 4 600 eur + alv 24 %
 • Kahden päivän koulutukset: 6 800 eur + alv 24 %
 • Lisäpäivät: 1 800 eur/koulutuspäivä + alv 24 %

Alennukset koulutuksista vuonna 2021:

 • Yhteensä vähintään viiden koulutuspäivän yhteistilauksesta kalenterivuodelle 2021 kaksipäiväisen koulutuksen toinen päivä veloituksetta (alennus -2 200 eur)
 • Etäkoulutuksista -10 % alennnus

Hintoihin liittyvät ehdot:

 • Kaikki kouluttajan kustannukset (koulutuksen valmistelu, matkat ym) ja sivukulut sisältyvät hintaan
 • Useampipäiväisen koulutuksen hinta on peräkkäisten päivien koulutukselle
 • Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00 (sisältäen 60 min lounastauon ja 2x15 min kahvitauon, joiden aikana kouluttaja on käytettävissä 1-1 keskusteluja varten)
 • Luokkahuonekoulutuksissa asiakas vastaa koulutustilan järjestämisestä ja siihen liittyvistä tila- ja laitekustannuksista (videotykki ja valkokangas).
 • Lopullinen koulutusmateriaali toimitetaan asiakkaalle viikko ennen koulutusta PDF-muodossa (kouluttaja ei järjestä tai toimita paperitulosteita, mutta asiakkaalla on oikeus teettää koulutusmateriaalista paperitulosteet ko. koulutustilaisuutta varten)
 • Kouluttaja saa asiakkaalta osallistujien tittelit viikko ennen koulutusta. Asiakas saa päättää osallistujien määrän, mutta työpajaluonteisen harjoitustöitä ja keskustelua sisältävän koulutuksen suositus on korkeintaan 10 osallistujaa.
 • Koulutustilaisuudesta ei tehdä ääni- tai kuvatallennetta, eikä jälkikäteen katsottavaa streamia asiakkaan toimesta
 • Kouluttajalla säilyy tekijänoikeus ja kaupalliset oikeudet opetusmateriaaliin, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää, muokata tai jakaa materiaalia edelleen koulutustilaisuuden jälkeen.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta veloittaa kolmansilta osapuolilta maksua koulutustilaisuuteen osallistumisesta (osallistujien tulee olla asiakkaan organisaation työntekijöitä).
 • Sopimus koulutuspalvelun hankinnasta asiakkaan ja kouluttajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on sähköpostilla hyväksynyt koulutuksen ohjelman ja koulutuksen ajankohta on sovittu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää koulutus yli kaksi kuukautta ennen sovittua koulutuspäivää korvaamalla 50 % koulutuksen hinnasta. Alle kaksi kuukautta ennen sovittua koulutuspäivää koulutusta ei voi perua tai siirtää ilman täysimääräistä korvausta (ilman uutta hankintapäätöstä).

Haluaisitko lisätietoja koulutuspalveluista?


Tutustu myös muihin koulutuspalveluihin