IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssi

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-ratkaisujen vaatimusten hallinnan periaatteet ja määrittelytyön organisointi. Koulutuksen käynyt oppii itse tekemään ja ohjaamaan tietojärjestelmän eri osien toiminnallista ja ei-toiminnallista määrittelyä sisältäen käyttöliittymän, tietomallin ja integraatiot.

Koulutettavat saavat käyttöönsä määrittelydokumentit, joita voi jatkossa käyttää tai soveltaa omassa työssä. Vaatimusmäärittelyssä tehdyn virheen korjaaminen maksaa ohjelmistokehitysvaiheessa 5-kertaisesti ja testausvaiheessa jopa 50-kertaisesti, joten koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vaatimusmäärittelyn laadun varmistamiseen.

Lisäksi koulutuksessa korostuu vaatimusmäärittelyn merkitys eri osa-alueiden kannalta, jotta IT-projektijohtamiseen, tietojärjestelmähankintaan, ohjelmistokehitystyöhön, testaustyöhön, prosessikehitykseen ja IT-palvelujohtamiseen on vaatimusmäärittelyn tuloksena hyvät edellytykset.

Kaikki koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa yksi-kolme päiväisinä, esitys ja materiaalit suomeksi tai englanniksi, pidettävissä joko luokkahuoneessa tai etäkoulutuksina.

IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssin hyödyt osallistujille:

 1. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen vaatimusten hallinnasta ja määrittelytyön organisoinnista.
 2. Opit vaatimusmäärittelyn muodolliset ja sisällölliset kriteerit ja saat kurssilta mukaasi työkalut laadukkaan vaatimusmäärittely-dokumentaation laatimiseen.
 3. Opit tunnistamaan vaatimusmäärittelyn avainasiat eri käyttötarkoitusten kannalta.
 4. Saat käytännön vinkkejä IT-vaatimusmäärittelyn laadunvarmistukseen ja sudenkuoppien välttämiseen.
 5. Syvennät ymmärrystäsi oman toimialasi vaatimusmäärittelyn menestystekijöistä.

Aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleitä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Markkinointisuunnittelija
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Aiempien osallistujien palautetta:

Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0

Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä

IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssin sisältö:

Osa 1: IT-vaatimusmäärittelyn tavoitteet ja lähtökohdat

 • Vaatimusmäärittelyn tavoitteet
 • Vaatimusmäärittelyn erityiset haasteet
 • Vaatimusmäärittelyn tarkkuus ja dokumentointi
 • Harjoitus: Vaatimusmäärittelyltä tarvittavan tarkkuuden tapauskohtainen arviointi

Osa 2: IT-vaatimusmäärittelyn organisointi ja työskentelytavat

 • Vaatimusten kartoittaminen
 • Vaatimusten arviointi
 • Vaatimusten muodostaminen
 • Vaatimusten hallinta
 • Erilaiset vaatimusmäärittelyn työskentelytavat
 • Harjoitus: IT-projektin vaatimusmäärittelyvaiheen suunnittelu

Osa 3: IT-vaatimusmäärittelyn muoto ja erityyppiset vaatimukset

 • Mikä on vaatimus ja mikä ei ole vaatimus?
 • Vaatimusten ominaisuudet
 • Toiminnalliset vaatimukset
 • Ei-toiminnalliset vaatimukset
 • Harjoitus: Vaatimusten hyvyyden tai huonouden arviointi

Osa 4: IT-ratkaisun eri osien vaatimusten kuvaustavat ja tuotokset

 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset
 • Käyttöliittymäkuvaukset
 • Liiketoimintaobjektit ja kaaviot
 • Automaatio- tai integraatiotapaukset
 • Laadulliset tekniset ominaisuudet
 • Käsitemalli (ER), tietomalli, luokkamalli (UML)
 • Integraatiot, rajapinta- ja API-kuvaukset
 • IT-ratkaisun arkkitehtuuri
 • Vaatimusmäärittelyn tuotokset (esimerkkidokumentit koulutettavien käyttöön)
 • Harjoitus: Erityyppisten vaatimusten määrittely ja dokumentointi

Osa 5: IT-vaatimusmäärittelyn avainasiat eri käyttötarkoitusten kannalta

 • Ohjelmistokehitys
 • Testaus
 • Projektinhallinta
 • Tietojärjestelmähankinta
 • Liiketoiminta ja prosessikehitys
 • Tietohallinto ja IT-palvelujohtaminen
 • Harjoitus: Vaatimusmäärittelyn laadun ja riskien arviointi valitusta näkökulmasta

Osa 6: IT-vaatimusmäärittelyn nostaminen seuraavalle tasolle

 • Laadunvarmistus
 • Sudenkuoppien välttäminen
 • Trendejä
 • Tulevaisuus
 • Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn työskentelytapojen kehittäminen omassa työssä

Osa 7: Erilaisten IT-ratkaisuiden vaatimusmäärittelyn menestystekijät

 • Web-palvelut
 • Mobiilisovellukset
 • Kaupalliset ohjelmistotuotteet (ERP/CRM)
 • Liiketoimintaprosessijärjestelmät (BPM)
 • Tietojärjestelmäintegraatiot
 • Analytiikka- ja tekoälyratkaisut (BI/APS/AI)
 • Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn kriittiset tuotokset omissa projekteissa

"Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."

"Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."

"Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni kultainen keskitie."

"Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."

"Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."