IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssi

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-ratkaisuiden vaatimusten hallinnan periaatteet ja määrittelytyön organisointi. Koulutuksen käynyt oppii itse tekemään ja ohjaamaan tietojärjestelmän eri osien toiminnallista ja ei-toiminnallista määrittelyä sisältäen käyttöliittymän, tietomallin ja integraatiot. Koulutettavat saavat käyttöönsä määrittelydokumentit, joita voi jatkossa käyttää tai soveltaa omassa työssä. Vaatimusmäärittelyssä tehdyn virheen korjaaminen maksaa ohjelmistokehitysvaiheessa 5-kertaisesti ja testausvaiheessa jopa 50-kertaisesti, joten koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vaatimusmäärittelyn laadun varmistamiseen. Lisäksi koulutuksessa korostuu vaatimusmäärittelyn tuotosten hyödyntäminen IT-projektijohtamiseen, tietojärjestelmähankintaan, ohjelmistokehitystyöhön, testaustyöhön, prosessikehitykseen ja IT-palvelujohtamiseen on määrittelyn tuloksena riittävät edellytykset.

IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssin hyödyt osallistujille:

 1. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen vaatimusten hallinnasta ja määrittelytyön organisoinnista.
 2. Opit vaatimusmäärittelyn muodolliset ja sisällölliset kriteerit ja saat kurssilta mukaasi työkalut laadukkaan vaatimusmäärittely-dokumentaation laatimiseen.
 3. Opit tunnistamaan vaatimusmäärittelyn avainasiat eri käyttötarkoitusten kannalta.
 4. Saat käytännön vinkkejä IT-vaatimusmäärittelyn laadunvarmistukseen ja sudenkuoppien välttämiseen.
 5. Syvennät ymmärrystäsi oman toimialasi vaatimusmäärittelyn menestystekijöistä.

Kaikki Cheetah-koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa eri pituisina, suomeksi tai englanniksi sekä myös etäkoulutuksina.

Esimerkki IT-vaatimusmäärittelyn tehokurssin sisällöstä:

Osa 1: IT-vaatimusmäärittelyn tavoitteet ja lähtökohdat

 • Vaatimusmäärittelyn tavoitteet
 • Vaatimusmäärittelyn erityiset haasteet
 • Vaatimusmäärittelyn tarkkuus ja dokumentointi
 • Harjoitus: Vaatimusmäärittelyltä tarvittavan tarkkuuden tapauskohtainen arviointi

Osa 2: IT-vaatimusmäärittelyn organisointi ja työskentelytavat

 • Vaatimusten kartoittaminen
 • Vaatimusten arviointi
 • Vaatimusten muodostaminen
 • Vaatimusten hallinta
 • Erilaiset vaatimusmäärittelyn työskentelytavat
 • Harjoitus: IT-projektin vaatimusmäärittelyvaiheen suunnittelu

Osa 3: IT-vaatimusmäärittelyn muoto ja erityyppiset vaatimukset

 • Mikä on vaatimus ja mikä ei ole vaatimus?
 • Vaatimusten ominaisuudet
 • Toiminnalliset vaatimukset
 • Ei-toiminnalliset vaatimukset
 • Harjoitus: Vaatimusten hyvyyden tai huonouden arviointi

Osa 4: IT-ratkaisun eri osien vaatimusten kuvaustavat ja tuotokset

 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset
 • Käyttöliittymäkuvaukset
 • Liiketoimintaobjektit ja kaaviot
 • Automaatio- tai integraatiotapaukset
 • Laadulliset tekniset ominaisuudet
 • Käsitemalli (ER), tietomalli, luokkamalli (UML)
 • Integraatiot, rajapinta- ja API-kuvaukset
 • IT-ratkaisun arkkitehtuuri
 • Vaatimusmäärittelyn tuotokset (esimerkkidokumentit koulutettavien käyttöön)
 • Harjoitus: Erityyppisten vaatimusten määrittely ja dokumentointi

Osa 5: IT-vaatimusmäärittelyn avainasiat eri käyttötarkoitusten kannalta

 • Ohjelmistokehitys
 • Testaus
 • Projektinhallinta
 • Tietojärjestelmähankinta
 • Liiketoiminta ja prosessikehitys
 • Tietohallinto ja IT-palvelujohtaminen
 • Harjoitus: Vaatimusmäärittelyn laadun ja riskien arviointi valitusta näkökulmasta

Osa 6: IT-vaatimusmäärittelyn nostaminen seuraavalle tasolle

 • Laadunvarmistus
 • Sudenkuoppien välttäminen
 • Trendejä
 • Tulevaisuus
 • Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn työskentelytapojen kehittäminen omassa työssä

Osa 7: Erilaisten IT-ratkaisuiden vaatimusmäärittelyn menestystekijät

 • Web-palvelut
 • Mobiilisovellukset
 • Kaupalliset ohjelmistotuotteet (ERP/CRM)
 • Liiketoimintaprosessijärjestelmät (BPM)
 • Tietojärjestelmäintegraatiot
 • Analytiikka- ja tekoälyratkaisut (BI/APS/AI)
 • Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn kriittiset tuotokset omissa projekteissa

Aiempien osallistujien palautetta Cheetah-koulutuksista:

 • Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0 (erittäin hyvä 5; hyvä 4)
 • Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä
 • "Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."
 • "Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."
 • "Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni hyvä kultainen keskitie."
 • "Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."
 • "Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."

Tutustu myös muihin koulutuspalveluihin

Esimerkkejä aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleistä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Koulutuspalveluiden hinnasto

Hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan:

 • Yhden päivän koulutukset: 4 600 eur + alv 24 %
 • Kahden päivän koulutukset: 6 800 eur + alv 24 %
 • Lisäpäivät: 1 800 eur/koulutuspäivä + alv 24 %

Alennukset koulutuksista vuonna 2021:

 • Yhteensä vähintään viiden koulutuspäivän yhteistilauksesta kalenterivuodelle 2021 kaksipäiväisen koulutuksen toinen päivä veloituksetta (alennus -2 200 eur)
 • Etäkoulutuksista -10 % alennnus

Hintoihin liittyvät ehdot:

 • Kaikki kouluttajan kustannukset (koulutuksen valmistelu, matkat ym) ja sivukulut sisältyvät hintaan
 • Useampipäiväisen koulutuksen hinta on peräkkäisten päivien koulutukselle
 • Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00 (sisältäen 60 min lounastauon ja 2x15 min kahvitauon, joiden aikana kouluttaja on käytettävissä 1-1 keskusteluja varten)
 • Luokkahuonekoulutuksissa asiakas vastaa koulutustilan järjestämisestä ja siihen liittyvistä tila- ja laitekustannuksista (videotykki ja valkokangas).
 • Lopullinen koulutusmateriaali toimitetaan asiakkaalle viikko ennen koulutusta PDF-muodossa (kouluttaja ei järjestä tai toimita paperitulosteita, mutta asiakkaalla on oikeus teettää koulutusmateriaalista paperitulosteet ko. koulutustilaisuutta varten)
 • Kouluttaja saa asiakkaalta osallistujien tittelit viikko ennen koulutusta. Asiakas saa päättää osallistujien määrän, mutta työpajaluonteisen harjoitustöitä ja keskustelua sisältävän koulutuksen suositus on korkeintaan 10 osallistujaa.
 • Koulutustilaisuudesta ei tehdä ääni- tai kuvatallennetta, eikä jälkikäteen katsottavaa streamia asiakkaan toimesta
 • Kouluttajalla säilyy tekijänoikeus ja kaupalliset oikeudet opetusmateriaaliin, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää, muokata tai jakaa materiaalia edelleen koulutustilaisuuden jälkeen.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta veloittaa kolmansilta osapuolilta maksua koulutustilaisuuteen osallistumisesta (osallistujien tulee olla asiakkaan organisaation työntekijöitä).
 • Sopimus koulutuspalvelun hankinnasta asiakkaan ja kouluttajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on sähköpostilla hyväksynyt koulutuksen ohjelman ja koulutuksen ajankohta on sovittu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää koulutus yli kaksi kuukautta ennen sovittua koulutuspäivää korvaamalla 50 % koulutuksen hinnasta. Alle kaksi kuukautta ennen sovittua koulutuspäivää koulutusta ei voi perua tai siirtää ilman täysimääräistä korvausta (ilman uutta hankintapäätöstä).

Haluaisitko lisätietoja koulutuspalveluista?


Tutustu myös muihin koulutuspalveluihin