Varmista IT-hankintojen onnistuminen

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-hankinnan tavoitteiden asettamista, yleisiä periaatteita sekä käytännön haasteita. Koulutuksessa korostuu IT-hankinnan organisaation sisäisen valmistelutyön merkitys ennen tarjousvaiheen aloittamista IT-toimittajien kanssa.

Osallistujat oppivat välttämään sudenkuopat viestinnässä toimittajien kanssa ja arvioimaan luotettavammin IT-toimittajien soveltuvuutta organisaation tarpeisiin. Koulutuksessa käydään läpi myös tilaajan ja toimittajan suhdetta edistäviä sopimuksellisia, kaupallisia ja yhteistyömalliin liittyviä käytäntöjä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät onnistuneen IT-hankinnan elementit sekä opit itse viemään läpi organisaatioosi sopivan IT-hankintaprosessin.

HUOM: Koulutus ei käsittele hankintalain alaisia julkisia hankintoja, vaan yleisesti IT-hankintojen liiketaloudellisia, teknisiä, kaupallisia, organisatorisia ja sopimuksellisia näkökulmia.

Kaikki koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa yksi-kolme päiväisinä, esitys ja materiaalit suomeksi tai englanniksi, pidettävissä joko luokkahuoneessa tai etäkoulutuksina.

"Varmista IT-hankintojen onnistuminen"-koulutuksen hyödyt osallistujille:

 1. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen IT-hankintojen periaatteista ja käytännön läpiviennistä
 2. Opit arvioimaan IT-hankintojen sisäiseen valmistelutyön prioriteetteja ja tarvittavaa työmäärä
 3. Syvennät ymmärrystäsi IT-toimittajavalintojen erilaisista periaatteista ja työskentelytavoista.
 4. Saat käytännön vinkkejä toimivan toimittajayhteistyön edistämiseksi eri näkökulmista.
 5. Laadit koulutuksessa oppimasi perusteella omalle vastuualueellesi sopivan IT-hankintaprosessin.

Aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleitä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Markkinointisuunnittelija
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Aiempien osallistujien palautetta:

Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0

Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä

"Varmista IT-hankintojen onnistuminen"-koulutuksen sisältö:

Osa 1: IT-hankintojen tavoitteet, periaatteet ja haasteet

 • IT-hankinnan tarkoitus ja tavoitteet
 • IT-hankintojen tyypillisiä haasteita
 • IT-hankinnat periaatteessa vs käytännössä
 • Kuinka mokata IT-hankinta
 • Harjoitus: Oman organisaation IT-hankintojen erityispiirteiden, haasteiden ja rajoitteiden tunnistaminen

Osa 2: IT-hankinnan sisäisen valmistelun merkitys

 • Tavoitetilan kuvaaminen (vaatimusmäärittely, ratkaisuarkkitehtuuri, projektisuunnittelu)
 • IT-hankintaprosessin suunnittelu ja valitseminen
 • Tarjouspyynnön laatiminen (RFI/RFP)
 • IT-toimittajien kartoittaminen ja shortlistaus
 • Harjoitus: Vaihtoehtoisten hankintaprosessien arviointi oman organisaation näkökulmasta ja valitun vaihtoehdon räätälöinti oman organisaation tarpeisiin

Osa 3: IT-toimittajien arviointi, vertailu ja valitseminen

 • Tarjousten arviointikriteerien muodostus ja pisteytys
 • Tarjousten tarkentaminen toimittajien kanssa
 • Toimittajien tarjousten uskottavuuden arviointi
 • Parhaiten soveltuvan IT-toimittajan valitseminen
 • Harjoitus: Valittuun oman vastuualueen IT-ratkaisuun ja/tai IT-toimittajaan kohdistuvat tarjousten arviointikriteerien muodostaminen

Osa 4: Sopimukset ja luottamus toimittajayhteistyön perustana

 • Viestinnän merkitys toimittajayhteistyössä
 • Luottamuksen tärkeys onnistuneessa toimittajayhteistyössä
 • Sopimusneuvottelun sudenkuopat
 • Toteutustyön seuranta, laadunvarmistus ja riskienhallinta
 • Toimittajayhteistyö toteutuksen ja koko elinkaaren aikana
 • Harjoitus: Oman vastuualueen IT-toimittajasopimuksen ja/tai yhteistyömalli arviointi tavoitteiden ja ristiriitatilanteiden kannalta

"Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."

"Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."

"Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni kultainen keskitie."

"Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."

"Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."