Varmista IT-hankintojen onnistuminen

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-hankinnan tavoitteiden asettamista, yleisiä periaatteita sekä käytännön haasteita. Koulutuksessa korostuu IT-hankinnan organisaation sisäisen valmistelutyön merkitys ennen tarjousvaiheen aloittamista IT-toimittajien kanssa. Osallistujat oppivat välttämään sudenkuopat viestinnässä toimittajien kanssa ja arvioimaan luotettavammin IT-toimittajien soveltuvuutta organisaation tarpeisiin. Koulutuksessa käydään läpi myös tilaajan ja toimittajan suhdetta edistäviä sopimuksellisia, kaupallisia ja yhteistyömalliin liittyviä käytäntöjä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät onnistuneen IT-hankinnan elementit sekä opit itse viemään läpi organisaatioosi sopivan IT-hankintaprosessin.

HUOM: Koulutus ei käsittele hankintalain alaisia julkisia hankintoja, vaan yleisesti IT-hankintojen liiketaloudellisia, teknisiä, kaupallisia, organisatorisia ja sopimuksellisia näkökulmia.

"Varmista IT-hankintojen onnistuminen"-koulutuksen hyödyt osallistujille:

 1. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen IT-hankintojen periaatteista ja käytännön läpiviennistä
 2. Opit arvioimaan IT-hankintojen sisäiseen valmistelutyön prioriteetteja ja tarvittavaa työmäärä
 3. Syvennät ymmärrystäsi IT-toimittajavalintojen erilaisista periaatteista ja työskentelytavoista.
 4. Saat käytännön vinkkejä toimivan toimittajayhteistyön edistämiseksi eri näkökulmista.
 5. Laadit koulutuksessa oppimasi perusteella omalle vastuualueellesi sopivan IT-hankintaprosessin.

Kaikki Cheetah-koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa eri pituisina, suomeksi tai englanniksi sekä myös etäkoulutuksina.

Esimerkki "Varmista IT-hankintojen onnistuminen"-koulutuksen sisällöstä:

Osa 1: IT-hankintojen tavoitteet, periaatteet ja haasteet

 • IT-hankinnan tarkoitus ja tavoitteet
 • IT-hankintojen tyypillisiä haasteita
 • IT-hankinnat periaatteessa vs käytännössä
 • Kuinka mokata IT-hankinta
 • Harjoitus: Oman organisaation IT-hankintojen erityispiirteiden, haasteiden ja rajoitteiden tunnistaminen

Osa 2: IT-hankinnan sisäisen valmistelun merkitys

 • Tavoitetilan kuvaaminen (vaatimusmäärittely, ratkaisuarkkitehtuuri, projektisuunnittelu)
 • IT-hankintaprosessin suunnittelu ja valitseminen
 • Tarjouspyynnön laatiminen (RFI/RFP)
 • IT-toimittajien kartoittaminen ja shortlistaus
 • Harjoitus: Vaihtoehtoisten hankintaprosessien arviointi oman organisaation näkökulmasta ja valitun vaihtoehdon räätälöinti oman organisaation tarpeisiin

Osa 3: IT-toimittajien arviointi, vertailu ja valitseminen

 • Tarjousten arviointikriteerien muodostus ja pisteytys
 • Tarjousten tarkentaminen toimittajien kanssa
 • Toimittajien tarjousten uskottavuuden arviointi
 • Parhaiten soveltuvan IT-toimittajan valitseminen
 • Harjoitus: Valittuun oman vastuualueen IT-ratkaisuun ja/tai IT-toimittajaan kohdistuvat tarjousten arviointikriteerien muodostaminen

Osa 4: Sopimukset ja luottamus toimittajayhteistyön perustana

 • Viestinnän merkitys toimittajayhteistyössä
 • Luottamuksen tärkeys onnistuneessa toimittajayhteistyössä
 • Sopimusneuvottelun sudenkuopat
 • Toteutustyön seuranta, laadunvarmistus ja riskienhallinta
 • Toimittajayhteistyö toteutuksen ja koko elinkaaren aikana
 • Harjoitus: Oman vastuualueen IT-toimittajasopimuksen ja/tai yhteistyömalli arviointi tavoitteiden ja ristiriitatilanteiden kannalta

Aiempien osallistujien palautetta Cheetah-koulutuksista:

 • Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0 (erittäin hyvä 5; hyvä 4)
 • Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä
 • "Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."
 • "Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."
 • "Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni hyvä kultainen keskitie."
 • "Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."
 • "Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."

Tutustu myös muihin koulutuspalveluihin

Esimerkkejä aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleistä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Koulutuspalveluiden hinnasto

Hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan:

 • Yhden päivän koulutukset: 4 600 eur + alv 24 %
 • Kahden päivän koulutukset: 6 800 eur + alv 24 %
 • Lisäpäivät: 1 800 eur/koulutuspäivä + alv 24 %

Alennukset koulutuksista vuonna 2021:

 • Yhteensä vähintään viiden koulutuspäivän yhteistilauksesta kalenterivuodelle 2021 kaksipäiväisen koulutuksen toinen päivä veloituksetta (alennus -2 200 eur)
 • Etäkoulutuksista -10 % alennnus

Hintoihin liittyvät ehdot:

 • Kaikki kouluttajan kustannukset (koulutuksen valmistelu, matkat ym) ja sivukulut sisältyvät hintaan
 • Useampipäiväisen koulutuksen hinta on peräkkäisten päivien koulutukselle
 • Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00 (sisältäen 60 min lounastauon ja 2x15 min kahvitauon, joiden aikana kouluttaja on käytettävissä 1-1 keskusteluja varten)
 • Luokkahuonekoulutuksissa asiakas vastaa koulutustilan järjestämisestä ja siihen liittyvistä tila- ja laitekustannuksista (videotykki ja valkokangas).
 • Lopullinen koulutusmateriaali toimitetaan asiakkaalle viikko ennen koulutusta PDF-muodossa (kouluttaja ei järjestä tai toimita paperitulosteita, mutta asiakkaalla on oikeus teettää koulutusmateriaalista paperitulosteet ko. koulutustilaisuutta varten)
 • Kouluttaja saa asiakkaalta osallistujien tittelit viikko ennen koulutusta. Asiakas saa päättää osallistujien määrän, mutta työpajaluonteisen harjoitustöitä ja keskustelua sisältävän koulutuksen suositus on korkeintaan 10 osallistujaa.
 • Koulutustilaisuudesta ei tehdä ääni- tai kuvatallennetta, eikä jälkikäteen katsottavaa streamia asiakkaan toimesta
 • Kouluttajalla säilyy tekijänoikeus ja kaupalliset oikeudet opetusmateriaaliin, eikä asiakkaalla ole oikeutta käyttää, muokata tai jakaa materiaalia edelleen koulutustilaisuuden jälkeen.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta veloittaa kolmansilta osapuolilta maksua koulutustilaisuuteen osallistumisesta (osallistujien tulee olla asiakkaan organisaation työntekijöitä).
 • Sopimus koulutuspalvelun hankinnasta asiakkaan ja kouluttajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on sähköpostilla hyväksynyt koulutuksen ohjelman ja koulutuksen ajankohta on sovittu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää koulutus yli kaksi kuukautta ennen sovittua koulutuspäivää korvaamalla 50 % koulutuksen hinnasta. Alle kaksi kuukautta ennen sovittua koulutuspäivää koulutusta ei voi perua tai siirtää ilman täysimääräistä korvausta (ilman uutta hankintapäätöstä).

Haluaisitko lisätietoja koulutuspalveluista?


Tutustu myös muihin koulutuspalveluihin