IT-projektin valmisteluvaiheen ohjaus

"Epäonnistunut valmistelu on usein hyvää valmistautumista, mutta vääriin asioihin." -Sam Harris

Valmisteluvaiheen neuvonannon hyödyt:

 1. Oikein kohdistettu ja laadukas työpanos valmisteluvaiheessa maksaa itsensä takaisin projektin myöhemmissä vaiheissa paremman ennakoinnin ja vähentyneen epävarmuuden muodossa.
 2. Yksi tärkeimmistä IT-projektin lopullisen läpimenoajan ja kokonaiskustannuksen määrittävistä tekijöistä on valmisteluvaiheen työn kattavuus, tarkkuus, realistisuus ja laatu.
 3. IT-projektin tavoitteiden konkretisointi ja kokonaisuuden riippuvuuksien kuvaaminen valmisteluvaiheessa luo edellytykset selkeälle viestinnälle ja sidosryhmien huomioimiselle.

Palvelun sisältö kohdistetaan valmisteluvaiheessa esimerkiksi johonkin seuraavista:

A. Nykytila-arvio

 • Nykytilan selvittäminen ja dokumentointi
 • Gap-analyysi ja tavoitetilan kuvaus
 • Alustavan projektisuunnitelman laatiminen

B. Vaatimusmäärittely

 • Liiketoiminnan ja tietohallinnon tarpeiden kartoitus
 • Toiminnallisten ja ei-toiminnallisten vaatimusten koostaminen
 • Vaatimustenhallinnan dokumentaatio

C. Ratkaisuarkkitehtuuri

 • Ratkaisun tekninen konseptointi
 • Arkkitehtuuripäätösehdotusten muodostus, arviointi ja esittely
 • Eri tasoisten arkkitehtuurikuvausten laatiminen

D. Tekniset linjaukset

 • Teknisten vaihtoehtojen kartoitus, arviointi ja esittely
 • Projektin teknisten riippuvuuksien ja versiopäivitysten suunnittelu
 • Ratkaisun datan, integraatioiden ja migraatioiden suunnittelu

Tutustu myös muihin neuvoantopalveluihin

Case-esimerkki: IT-ratkaisun vaatimusmäärittelyvaiheen ohjaus

Vakuutusyhtiö käynnisti sisäisesti tehdyn tarvekartoituksen perusteella IT-projektin, jonka tavoitteena oli automatisoida ja osin ulkoistaa paperisten korvaushakemusten vastaanottaminen. Tähän tarkoitukseen piti määritellä IT-ratkaisu, joka mahdollistaa hakemusten automatisoidun vastaanottamisen yrityksen sähköiseen hakemusten käsittelyjärjestelmään sekä yhteistyön ulkoistuskumppanin kanssa. Projektin keskeisin liiketoimintatavoite oli vähentää hakemusten käsittelijöiden hukka-aikaa, joka kuluu hakemusten skannaamiseen, tiedon syöttöön ja tiedon korjaamiseen.

Tarvittavan IT-ratkaisun määrittelemiseksi asiakas pyysi Cheetah-konsultin ohjaamaan sisäisten liiketoiminnan ja tietohallinnon asiantuntijoiden työtä, jossa muodostettiin uudelle IT-ratkaisulle sekä toiminnalliset että ei-toiminnalliset vaatimukset, joita voitaisiin myöhemmin käyttää järjestelmätoimittajille lähetettävän tarjouspyynnön pohjana. Työn tuloksena syntyi kattava, tarkka, realistinen ja käyttäjäkokemuksen huomioiva IT-ratkaisun vaatimusmäärittely kattaen toiminnalliset vaatimukset (käyttötapauskuvaukset), ei-toiminnalliset vaatimukset, alustavan ratkaisuarkkitehtuurin ja alustavan projektisuunnitelman.

Toiminnallinen määrittely sisälsi mm. kolmen keskeisimmän integraatiorajapinnoissa liikkuvan tiedon (ulkoistuskumppani-ratkaisu, ratkaisu-pääkone, ratkaisu-käsittelyjärjestelmä) tietomallinnuksen ja sen formaatin määrittelyyn sekä tiedoiltaan puutteellisten hakemusten hyväksymis/täydentämis/hylkäämissäännöt sekä manuaalikäsittelytoiminnallisuuden kuvauksen. Ei-toiminnallinen määrittely keskittyi mm. ulkoistuskumppanin ja yrityksen välisen tiedonsiirron tietoturvaan, järjestelmän saatavuus- ja suorituskykyvaatimuksiin. Cheetah-konsultti katselmoi kaikki vaatimusmäärittelyn tuotokset, jonka perusteella ehdotti asiakkaalle ja teki dokumentaatioon tarkennuksia ja laajennuksia.

Lisäksi Cheetah-konsultti laati itsenäisest asiakkaan avainhenkilöiden haastatteluiden ja näkemysten perusteella alustavan ratkaisuarkkitehtuurin ja projektisuunnitelman. Alustavaan arkkitehtuurisuunnitelmaan määriteltiin mm. yrityksen linjauksen mukaisesti, että ratkaisu tulee toteuttaa asiakkaan on-premise sovelluspalvelinympäristössä ja tietointegraatiot yrityksen sisäisiin järjestelmiin tulee toteuttaa SOAP/HTTP-webservicena käyttäen hyväksi olemassaolevaa
palveluväylää. Alustavassa projektisuunnitelmassa arvioitiin hankintavaiheen kestoksi noin 2-3 kuukautta ja toteutusvaiheen kestoksi noin 8-10 kuukautta.

Neuvonantopalveluiden hinnasto

Työmääräperusteiset hinnat (kerralla sovitun kokonaistyömäärän mukaan):

 • työtunti (1 h): 300 eur + alv 24 %
 • työpäivä (1 htp): 1 800 eur + alv 24 %
 • työviikko (5 htp): 6 400 eur + alv 24 %
 • työkuukausi (20 htp): 21 500 eur + alv 24 %

Hintoihin sisältyy:

 • ainoastaan asiakkaan kanssa sovittua tulostavoitteista työtä
 • työn suorittaminen sovitussa budjettiraamissa, jota ei ylitetä (myös tuotoksiin sidottu kiinteä hinta on mahdollinen)
 • sovitun kokonaistyömäärän ajoittaminen/jaksottaminen joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan
 • työvälineet, työtila, vastuuvakuutus, matkustuskulut pääkaupunkiseudulla ja kaikki sivukulut
 • 100 % tyytyväisyystakuu: jos asiakas on tyytymätön työn tuloksiin asiakas saa vaatia veloituksetonta lisätyötä tilanteen korjaamiseksi, alennusta laskusta tai koko laskun perumista.

Saadaksesi lisätietoja neuvonantopalveluista:Tutustu myös muihin neuvoantopalveluihin