Varmistus

Tietojärjestelmäratkaisun toteutusprojektin teknisen työn (arkkitehtuuri, ohjelmointi, infrastruktuuri) sekä projektinhallinnan laadunvarmistus.

Sisältö: Konsultti katselmoi toimittajan tekemän teknisen dokumentaation ja tuotokset (esim. ohjelmakoodi, konfiguraatiot, asennukset). Konsultti käy läpi projektin tilanteen toimittajan projektipäällikön kanssa kerran viikossa ja raportoi tilanteesta ohjausryhmälle. Lisäksi konsultti voi tuoda ulkopuolista kokonaisnäkemystä projektin ohjausryhmään ehdottamalla toimenpiteitä projektin tavoitteiden edistämiseksi ja riskien lieventämiseksi. Palvelun tarkka sisältö sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Esimerkki:Metalliteollisuuden yritys oli valinnut palvelutoimittajan ERP:n käyttöönottoprojektiin, jossa olemassaolevaa ERP-toiminnallisuutta mukautettiin, laajennettiin ja se otettiin käyttöön kahdella uudella tehtaalla. Projekti oli yrityksessä vuoden suurin tietojärjestelmäinvestointi, joten siitä huolimatta, että aikataulu oli tiukka ja osa toimituksesta tehtiin Intiasta, projektissa ei ollut varaa epäonnistua.

Projektitoteutuksen edistämiseksi ja seuraamiseksi yritys pyysi Cheetah Consultingia projektiin tekemään riippumatonta laadunvarmistusta. Konsultti käytti laadunvarmistustyöhön noin 4 tuntia viikossa. Tämä aika käytettiin projektiraporttien viikoittaiseen läpikäyntiin toimittajan projektipäällikön kanssa, keskeisen teknisen dokumentaation katselmointiin (blueprint, arkkitehtuuri, integraatiot) ja kuukausittaisiin ohjausryhmiin osallistumiseen.

Ulkopuolisen laadunvarmistustyön hyödyt tulivat esiin erityisesti kolmella osa-alueella, joihin liittyen pystyttiin tekemään ennakoivia projektin onnistumista edistäviä päätöksiä: 1) projektin laajuutta (scopea) koskevien päätösten riippumaton arviointi (liiketoimintahyödyn ja kustannusten/riskin määrittely), 2) uusien vaatimusten vaikutukset järjestelmän suorituskykyyn (arkkitehtuurimuutokset, infrastruktuurin mitoitus), 3) yhteistyömallin ja vastuiden selventäminen ja sopiminen infrastruktuuri- ja sovellusylläpitotoimittajien kanssa ennen käyttöönottoa.

Cheetah Consultingilta tilatun projektin laadunvarmistuksen kustannukset ovat tyypillisesti vain muutamia prosentteja projektin kokonaiskustannuksista.