Virtuaalitietohallinto PK-yrityksille

Matalammat IT-kustannukset
Varmempi IT:n luotettavuus ja ennustettavuus
Vaivattomampi IT:n hyödyntäminen liiketoiminnan tarpeisiin

Digitalisaation edetessä PK-yritykset kohtaavat erityisiä haasteita

PK-yritykset käyttävät keskimäärin 3-7 % liikevaihdostaan tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyviin investointeihin (capex) ja kustannuksiin (opex). PK-yrityksille kustannus/liikevaihto suhde on skaalaetujen puuttuessa usein korkeampi kuin suuryrityksille. PK-yrityksillä ei usein ole organisaation sisäistä tietohallinto-osaamista ja monesti ainoastaan muutama teknisesti suuntautunut IT-asioita hoitava henkilö.

PK-yrityksille tietohallintoammattilaisen palkkaaminen työsuhteeseen ei monesti ole taloudellisesti perusteltua, koska

A) tietohallinto-osaaminen on kallista
B) tietohallinto-osaamisen tarve on vain osa-aikainen
C) tietohallinto-osaamisen määrä vaihtelee eri ajankohtina

virtualcio_tyomaara

Tietohallinto-osaamisen puuttuminen PK-yrityksestä voi aiheuttaa haasteita, kuten:

IT-kustannukset ovat korkeat ja vaikeasti ennakoitavat
IT-järjestelmät eivät vastaa kunnolla liiketoiminnan tarpeita
IT-toimintatavat ovat reaktiivisia ja epäjärjestelmällisiä

Cheetah-virtuaalitietohallinto ratkaisee haasteet:

Tietohallinto-osaaminen käytössäsi vaihtelevan tarpeen mukaan.
Varmistat yrityksessäsi parhaiden käytäntöjen mukaiset tietohallinnon toimintavat liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti
Saat käyttöösi tietohallinnon läpinäkyvyyden ja selkeyden takaavan pilvipalvelun päätöksenteon tehostamiseksi.

Cheetah-virtuaalitietohallinto palvelee yrityksesi tarpeita kattaen esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

IT-tiekartan suunnittelu ja vaihtoehtojen esitteleminen toimitusjohtajalle/hallitukselle
IT-omaisuuden ja sopimusten hallinnointi (laitteet, ohjelmistot, palvelut)
Toimittajien valinta, sopimusneuvottelut ja toimittajien työn johtaminen
Uusien IT-järjestelmien toteutuksen suunnittelu ja laadunvarmistus
Olemassaolevien IT-järjestelmien käyttö-, tuki- ja ylläpitopalveluiden hallinnointi
IT-toimintatapojen tukeminen (esim. tietoturva, säädökset, jatkuvuus, suorituskyky, dokumentaatio)

virtualcio_office