Tietosuojakäytäntö – Cheetah Consulting Oy

Palaa etusivulle

Tältä sivulta löydä tietoa:

 • Cheetah Consulting Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteristä
 • Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja suojaamisesta
 • Omiin henkilötietoihisi liittyvistä oikeuksista

1. Tiivistelmä

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Cheetah Consulting Oy tallentaa asiakas- ja markkinointirekisteriin tietoja asiakkaista puheluiden, tapaamisten, sähköpostien ja sopimusyhteistyön perusteella. Lisäksi nettisivusto kerää henkilötietoja käyttäjiltä itseltään kysymällä sekä sivuston teknisen toteutuksen avulla automaattisesti. Lisäksi kerätään ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan sivuston käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme aina henkilötietolain (523/99)10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 asettamia vaatimuksia.

2. Rekisterin perustiedot

Rekisterin nimi: Cheetah Consulting Oy:n ja www.cheetah.fi -sivuston asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Cheetah Consulting Oy (Y-tunnus 2442443-0), Fredikanterassi 3 C 161, 00520 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Teemu Leppänen, puh: 040 502 1667, sähköposti: info@cheetah.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Cheetah Consulting Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimussuhde.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • henkilön ilmoittama titteli, organisaation nimi
 • yhteydenottopreferensseihin liittyviä tietoja, kuten uutiskirjetilaukset, markkinointimateriaalin lataukset, ilmoitetut kiinnostuksenkohteet yrityksen tuotteissa, tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
 • sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiantoon liittyvät tiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • julkisista lähteistä kerätyt tiedot
 • nettisivun käytöstä havainnoidut tiedot (IP-osoitteesi, tietoja päätelaitteesi, selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista sekä toiminnastasi sivustolla)
 • sähköpostimarkkinoinnin tehokkuustiedo (linkkien avaus, lukuaika)
 • nettisivun käytöstä johdetut tiedot (evästeet)

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot saadaan seuraavista lähteistä:

 • asiakkaan yhteydenotto sähköpostin kautta
 • asiakkaan yhteydenotto verkkosivun kautta
 • asiakkaan yhteydenotto puhelimitse
 • asiakkaan uutiskirjeen tilaus verkkosivun kautta
 • asiakkaan ja Cheetah Consulting Oy:n välinen sopimussuhde
 • verkkosivun evästeet tai muut vastaavat tekniikat
 • julkisista lähteistä kerätyt tiedot

6. Rekisterin tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käytetään ainoastaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman tietojen antajan lupaa. Tietojen käyttöoikeus on lähtökohtaisesti vain sivuston pitäjällä. Myös sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanimme henkilötietoja, jotka kehittävät kanssamme sivustoamme ja digitaalista viestintäämme voivat käsitellä henkilötietoja.

Henkilötietoja ei myydä ulkopuolisille yrityksille tai organisaatioille. Osa sivuston toiminnallisuuksista toteutetaan sellaisten 3. osapuolen tietojärjestelmien avulla, joiden käyttö vaatii tietojen siirtoa pilvipalveluihin EU:n ulkopuolelle. Tietojen luovutuksissa noudatetaan EU:n tietosuojaviranomaisten hyväksymiä menettelyjä.

Mikäli viranomainen vaatii luovuttamaan tietoja lain, asetuksen tai toimivaltaisen viranomaisen tai oikeuden päätöksen perusteella, tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka sallii tallennettuun tietoon pääsyn vain meidän työntekijöillemme sekä meihin sopimussuhteessa olevillepalveluntarjoajille.

Cheetah Consulting Oy ole vastuussa nettisivulle linkitettyjen kolmansien osapuolien sivustojen tietosuojasta.

Ilmoitamme mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta suoraan viranomaisille ja käyttäjille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8. Oikeutesi omiin henkilötietoihin

Oikeus omien tietojen tarkastamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Oikeus omien tietojen oikaisuun: Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus omien tietojen käytön rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja esim. suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten.

Oikeus saada tiedot siirtoon soveltuvassa muodossa: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteriin tallennetut tiedot yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterin pitäjältä omien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Kaikissa em. omien henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa rekisteröityn tulee ensisijaisesti ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän sähköpostitse. Toissijaisesti voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Pyynnön tulee sisältää nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Mikäli rekisterinpitäjä ei voi muuten varmistua pyynnön tekijän henkilöllisyydestä, rekisterinpitäjä voi vaatia kopiota pyytäjän voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (HETU ym tarkentavat tiedot peitettynä) tai muulla tavalla vaatia varmistusta pyynnön tekijän henkilöllisyydestä. Jos pyyntösi koskee evästeitä, voit tehdä pyynnön ainoastaan sähköpostilla, johon tulee liittää kopio kyseisestä evästeestä.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein tai rekisterinpitäjä katsoo muuten perusteettomiksi. Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Päivitetty: 2.5.2021.

Palaa etusivulle