Varmista IT-hankintojen onnistuminen

”Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa.”
– Seneca

Koulutuksessa käydään kattavasti läpi IT-hankinnan tavoitteiden asettamista, yleisiä periaatteita sekä käytännön haasteita. Koulutuksessa korostuu IT-hankinnan organisaation sisäisen valmistelutyön merkitys ennen tarjousvaiheen aloittamista IT-toimittajien kanssa.

Osallistujat oppivat välttämään sudenkuopat viestinnässä toimittajien kanssa ja arvioimaan luotettavammin IT-toimittajien soveltuvuutta organisaation tarpeisiin. Koulutuksessa käydään läpi myös tilaajan ja toimittajan suhdetta edistäviä sopimuksellisia, kaupallisia ja yhteistyömalliin liittyviä käytäntöjä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät onnistuneen IT-hankinnan elementit sekä opit itse viemään läpi organisaatioosi sopivan IT-hankintaprosessin.

HUOM: Koulutus ei käsittele hankintalain alaisia julkisia hankintoja, vaan yleisesti IT-hankintojen liiketaloudellisia, teknisiä, kaupallisia, organisatorisia ja sopimuksellisia näkökulmia.

Kaikki koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa yksi-kolme päiväisinä, esitys ja materiaalit suomeksi tai englanniksi, pidettävissä joko luokkahuoneessa tai etäkoulutuksina.

"Varmista IT-hankintojen onnistuminen" -koulutuksen hyödyt osallistujille:

Aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleitä

Aiempien osallistujien palautteita

Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0

5/5
"Voisin suositella koulutusta jollekin kollegalle" 100%

"IT-vaatimusmäärittelyn" -tehokurssin sisältö:

 • Vaatimusmäärittelyn tavoitteet
 • Vaatimusmäärittelyn erityiset haasteet
 • Vaatimusmäärittelyn tarkkuus ja dokumentointi
 • Harjoitus: Vaatimusmäärittelyltä tarvittavan tarkkuuden tapauskohtainen arviointi
 • Vaatimusten kartoittaminen
 • Vaatimusten arviointi
 • Vaatimusten muodostaminen
 • Vaatimusten hallinta
 • Erilaiset vaatimusmäärittelyn työskentelytavat
 • Harjoitus: IT-projektin vaatimusmäärittelyvaiheen suunnittelu
 • Mikä on vaatimus ja mikä ei ole vaatimus?
 • Vaatimusten ominaisuudet
 • Toiminnalliset vaatimukset
 • Ei-toiminnalliset vaatimukset
 • Harjoitus: Vaatimusten hyvyyden tai huonouden arviointi
 •  
 • Käyttäjätarinat ja käyttötapaukset
 • Käyttöliittymäkuvaukset
 • Liiketoimintaobjektit ja kaaviot
 • Automaatio- tai integraatiotapaukset
 • Laadulliset tekniset ominaisuudet
 • Käsitemalli (ER), tietomalli, luokkamalli (UML)
 • Integraatiot, rajapinta- ja API-kuvaukset
 • IT-ratkaisun arkkitehtuuri
 • Vaatimusmäärittelyn tuotokset (esimerkkidokumentit koulutettavien käyttöön)
 • Harjoitus: Erityyppisten vaatimusten määrittely ja dokumentointi
 •  
 • Ohjelmistokehitys
 • Testaus
 • Projektinhallinta
 • Tietojärjestelmähankinta
 • Liiketoiminta ja prosessikehitys
 • Tietohallinto ja IT-palvelujohtaminen
 • Harjoitus: Vaatimusmäärittelyn laadun ja riskien arviointi valitusta näkökulmasta
 •  
 • Laadunvarmistus
 • Sudenkuoppien välttäminen
 • Trendejä
 • Tulevaisuus
 • Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn työskentelytapojen kehittäminen omassa työssä
 •  
 • Web-palvelut
 • Mobiilisovellukset
 • Kaupalliset ohjelmistotuotteet (ERP/CRM)
 • Liiketoimintaprosessijärjestelmät (BPM)
 • Tietojärjestelmäintegraatiot
 • Analytiikka- ja tekoälyratkaisut (BI/APS/AI)
 • Ryhmätyö/keskustelu: Vaatimusmäärittelyn kriittiset tuotokset omissa projekteissa
 •  

Asiakaspalautteita