Onko IT-projektimenetelmistä hyötyä vai haittaa?

IT-projektit ovat haastavia. Pahimmillaan projektille asetetut tavoitteet ovat mahdottoman monimutkaisia, projektilta vaaditut valmistumisajat epärealistisia ja projektiin allokoidut resurssit riittämättömiä. IT-projektipäällikön arkea onkin taiteilu projektin laajuuden, aikataulun ja budjetin välillä kompromisseja tehden. Tasapainoisen projektinhallinnan tuloksena syntyy liiketoiminnalle hyötyjä tuottava tietojärjestelmäkokonaisuus, joka on siirrettävissä jatkuvaan palvelutuotantoon ja mahdollistaa jatkokehityksen. Kuka sitten on vapaaehtoinen lähes mahdottomalta kuulostavaan IT-projektipäällikön […]