Cheetah Consulting Oy tarjoaa riippumattomia neuvonanto- ja koulutuspalveluita liiketoiminnan kehittämistä, liiketoimintaprosessien tehostamista ja organisaatiomuutoksia tukevien IT-hankintojen läpivientiin. Erikoisosaamistamme on liiketoiminnallisesti kriittisten ja teknisesti vaativien digitaalisten ratkaisuiden valmistelu, suunnittelu, kilpailuttaminen ja toteuttaminen kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä. Vuodesta 2012 alkaen olemme palvelleet palvelu-, teollisuus- ja logistiikka-alan yrityksiä Suomessa ja Pohjoismaissa. Riippumattomuutemme ansiosta työskentelemme luottamuksellisesti asiakkaan organisaation sisällä tiiviissä yhteistyössä liiketoimintajohdon, liiketoiminnan asiantuntijoiden, tietohallinnon ja IT-toimittajien kanssa.

Ajankohtaista:

Valmistelu

Ratkaisuarkkitehtuuri
Vaatimusmäärittely
Teknologia-roadmap
Nykytila-arvio
Projektisuunnitelma
Business case

Hankinta

Tarjouspyynnöt
Hankintaprosessi
Proof-of-concept
Toimittajien arviointi
Toimittajavalinta
Sopimusneuvottelu

Toteutus

Hankejohtaminen
Projektipäällikkyys
Tekninen laadunvarmistus
Projektilaajuuden hallinta
Ohjausryhmätyöskentely
Kriisiprojektin korjaaminen

Ylläpito

Yritysarkkitehtuuri
Sovelluskehitys-roadmap
Monitoimittajaympäristö
Toimittajien työn auditointi
Tuotantohäiriöiden selvityksen
johtaminen (24/7)