IT-projektin hankinnan neuvonanto

”Hyvät päätökset perustuvat kokemukseen ja kokemus perustuu aiempiin huonoihin päätöksiin.” 
– Mark Twain

Onnistuneen IT-projektin tärkeimpiä edellytyksiä ovat projektin tarpeisiin sopivan IT-toimittajan valitseminen sekä tietoisuus ja yhteisymmärrys mahdollisista kompromisseista. Tarjouspyynnön selkeys ja ymmärrettävyys ovat myös avainasemassa IT-toimittajaa valittaessa. Kun tarpeet on kuvattu mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, myös tarjoukset ovat kattavampia. Jotta IT-toimittajia pystytään vertailemaan ja arvioimaan, tarjousten on oltava myös vaatimusten mukaisia ja aikataulu- ja kustannusarvioiltaan tarpeeksi tarkkoja ja luotettavia.

Palvelun sisältö

Tarjoamani IT-projektin hankintavaiheen neuvonanto voi kohdistua esimerkiksi johonkin seuraavista osa-alueista:

 

Hankintaprosessi

Toimittajien arviointi

Sopimusneuvottelu

Proof-of-Concept

Etsitkö neuvontaa johonkin muuhun osa-alueeseen tai laajempaa palvelua? Ota yhteyttä, niin räätälöidään yrityksesi tarpeita vastaava kokonaisuus!

Case-esimerkki

IT-hankinnan riippumaton neuvonanto

Metsäteollisuuden yritys oli hankkimassa Business Intelligence-ratkaisua erityisesti taloushallinnon ja operatiivisen johdon tarpeisiin. Hyötyjen saamiselle BI-ratkaisusta oli keskeistä integroituminen yrityksen useisiin tietomalleiltaan monimutkaisiin järjestelmiin, joten yksi yrityksen palvelutoimittajista oli tehnyt ratkaisun vaatimusmäärittelyn. Yritys ei halunnut kuitenkaan edetä palvelutoimittajan kanssa toteutusvaiheeseen, vaan lähestyä ratkaisuvaihtoehtoja laajemmin viemällä läpi tarjous- ja hankintaprosessin.

Tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan IT-toimittajan löytämiseksi asiakas pyysi Cheetah-konsultin mukaan hankintaprosessiin riippumattomaksi ulkopuoliseksi neuvonantajaksi. Hankintaprosessin vetovastuu oli sisäisesti asiakkaalla, mutta Cheetah-konsultti katselmoi määrittelydokumentit ja tarjouspyynnön sekä ehdotti niihin tarkennuksia. Tarjouspyynnön ensimmäisellä kierroksella Cheetah-konsultti arvioi tarjousten sisällön (tekninen ratkaisu ja projektisuunnitelma) ja teki suosituksia toimittajakandidaattien shortlistaukseen.

Tarjouspyynnön toisella kierroksella Cheetah-konsultti ehdotti hankintaprosessin muuttamista siten, että kaksi jäljellä olevaa toimittajakandidaattia toteuttaa tarkkaan rajatun proof-of-conceptin (PoC), jonka avulla voidaan arvioida tarjousten uskottavuutta, ratkaisun toteutettavuutta ja toimittajayhteistyön toimivuutta. Tämän tavoitteena oli selkeyttää päätöksenteon perusteita, koska toimittajien tarjoamiin ratkaisuihin liittyviksi keskeisiksi riskeiksi oli tunnistettu käytettävyys ja integroitavuus.

Lopullinen toimittajan valitseminen oli proof-of-conceptiin perustuen suoraviivainen, koska toinen ratkaisuista oli käyttäjien palautteen perusteella joustamattomampi, kun käyttäjät pääsivät sen käytännössä näkemään ja itse kokeilemaan. Lisäksi selvisi, että saman toimittajan ratkaisu ei sisältänytkään valmista integraatiorajapintaa asiakkaan ERP-järjestelmään (toimittajan esittämästä markkinointimateriaalista poiketen). Toimittajavalinnan jälkeen Cheetah-konsultti kommentoi toimittajan ehdottamaa sopimusrakennetta ja yleisiä ehtoja erityisesti elinkaarikustannusten hallinnan kannalta, mutta ei tässä toimeksiannossa osallistunut sopimusneuvotteluihin.