IT-projektipäällikön johtamistaidot

"Jos et tiedä mihin satamaan olet purjehtimassa, mikään tuuli ei ole sinulle suotuisa." -Seneca

Koulutuksessa käydään kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti läpi IT-projektipäällikön työn haasteita ja työssä vaadittavaa osaamista. Edes osaava IT-projektipäällikkö ei voi estää IT-projektin kaikkia ongelmia, minkä vuoksi projektipäällikön osaamisen merkitystä projektin onnistumiselle saatetaan aliarvioida.

IT-projektipäällikön vastuut ovat laajat ja monipuoliset, eikä IT-projektinpäällikkönä toimimiseen ole yhtä oikeaa tapaa, joten on jokaisen IT-projektipäällikön henkilökohtaisella vastuulla kehittää osaamista oman työskentelytyylinsä tueksi. Koulutuksessa opit tunnistamaan IT-projektipäällikön erilaisia työskentelytyylejä sekä arvioimaan omaa työskentelytyyliäsi. Lisäksi opit arvioimaan erilaisten työskentelytyylien soveltuvuutta eri tilanteissa sekä oman osaamisesi laajuutta ja syvyyttä.

Kaikki koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi, saatavissa yksi-kolme päiväisinä, esitys ja materiaalit suomeksi tai englanniksi, pidettävissä joko luokkahuoneessa tai etäkoulutuksina.

"IT-projektipäällikön johtamistaidot"-koulutuksen hyödyt osallistujille:

 1. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti IT-projektipäällikön osaamisen haasteet ja vaatimukset.
 2. Saat konkreettisen näkökulman IT-projektipäälliköltä vaadittavaan käytännön osaamiseen.
 3. Opit tunnistamaan erilaisia IT-projektipäällikön tyylejä ja arvioimaan niiden soveltuvuutta.
 4. Saat kattavan kuvan IT-projektipäällikköosaamisen laajuudesta ja syvyydestä.
 5. Laadit oppimasi perusteella oman IT-projektipäällikköosaamisesi kehittämissuunnitelman.

Aiempien koulutukseen osallistuneiden titteleitä:

 • Järjestelmäasiantuntija
 • Systeemisuunnittelija
 • Digiasiantuntija
 • Järjestelmäpäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • IT-kehityspäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Tietohallintopäällikkö
 • Hankepäällikkö
 • Tietoturvapäällikkö
 • IT Team Leader
 • Tietohallintojohtaja
 • Teknologiajohtaja
 • Sovellusvastaava
 • Johtava asiantuntija
 • IT-asiantuntija
 • Järjestelmävastaava
 • IT Specialist
 • IT Analyst
 • IT Architect
 • Ratkaisuarkkitehti
 • Tuotekehityspäällikkö
 • Testausasiantuntija
 • Hankinta-asiantuntija
 • IT-koordinaattori
 • Compliance engineer
 • Markkinointisuunnittelija
 • Concept owner
 • Controller
 • Product Owner
 • Product Manager

Aiempien osallistujien palautetta:

Miten arvioisit kouluttajan Teemu Leppänen: 4,8/5,0

Voin suositella koulutusta jollekin kollegalle: 100 % täysin samaa mieltä

"IT-projektipäällikön johtamistaidot"-koulutuksen sisältö:

Osa 1: IT-projektipäällikön osaamisen lähtökohdat

 • Mihin IT-projektipäällikköä tarvitaan?
 • Mikä tekee IT-projektinhallinnasta haastavaa?
 • IT-projektipäällikön osaamisen merkitys
 • Projektihallinta (management) vs projektijohtaminen (leadership)
 • Projektipäällikön vs projektin onnistuminen
 • Harjoitus: Oman IT-projektipäällikköosaamisen yleisarviointi ja kehitysalueiden tunnistaminen

Osa 2: IT-projektipäälliköltä vaadittava osaaminen käytännössä

 • IT-projektipäällikön työ teoriassa
 • IT-projektipäällikön työ käytännössä
 • IT-projektipäällikön osaaminen käytännössä (projektin laajuus, aikataulu, kustannukset, resurssit, laatu, sidosryhmät, toimittajat, riskit)
 • Harjoitus: Oman IT-projektipäällikköosaamisen analysointi käytännön näkökulmasta

Osa 3: IT-projektipäällikön erilaiset työskentelytyylit

 • IT-projektipäällikön karikatyyrejä
 • Tyylin henkilökohtaisuus
 • Tyylin tilannekohtaisuus
 • Projektin eri vaiheiden tarpeet
 • Erilaisten projektien tarpeet
 • Harjoitus: Oman IT-projektipäällikkötyylin tunnistaminen ja soveltuvuus eri tilanteisiin

Osa 4: IT-projektipäällikön osaamisen laajentaminen ja syventäminen

 • Perusosaaminen
 • Tekninen osaaminen
 • Taktinen osaaminen
 • Tavoitteellinen osaaminen
 • Henkinen osaaminen
 • Harjoitus: Oman IT-projektipäällikköosaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen

"Kouluttajan valinta ja ammattitaito täydellinen."

"Mielenkiinto pysyin hyvin yllä raskaasta aiheesta ja etäopiskelusta huolimatta. Osiot hyvin jaoteltu."

"Erittäin osaava ja tietävä kaveri. Rento, opiskelijoita aktivoiva (muttei kuitenkaan liiaksi). Mielestäni kultainen keskitie."

"Kouluttaja oli asiallinen, 5/5 valinta."

"Hyvin ammattimainen, asiansa hyvin esittävä kouluttaja. On hyvin innostava ja pitää ohjat hyvin käsissään."